Seminars

Assessment

Vanuit TheGovernanceHub kunnen wij u gericht ondersteunen met het verder professionaliseren van uw governance vaardigheden. Hoeveel ervaring u als bestuurder en toezichthouder ook heeft: er valt altijd bij te leren en te groeien. De casuïstiek laat zien dat toezichthouders de zwaarte en complexiteit van hun rol niet onderschatten. En op basis van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied graag bijgeschoold willen worden. Met onze diensten en trainingen is de stap naar verdere groei snel gemaakt. Onze ervaring heeft geleerd dat u het reeds erg druk heeft en daarom is onze aanpak gebaseerd op een snelle en degelijke update zodat u de opgedane kennis snel kunt toepassen. U hoeft er dus niets meer voor te doen dan er beperkt tijd en geld in te investeren. Door het afnemen van assessments toetsen wij en beoordelen we hoever iemand is gevorderd en geschikt is om de lastige rol van toezichthouder te kunnen vervullen. Wij werken daarbij samen met andere experts. Daardoor kunnen wij u op maat en zowel individueel als groep de juiste toetsen afnemen. Wij kunnen daarbij toetsen op alle competenties en vaardigheden die door de wetgever en door vakgenoten (denk aan de eisen in de governance codes) van belang worden geacht om een goede toezichthouder te kunnen zijn. Daarbij maakt het niet zozeer uit of u een langdurige carrière in een bestuurlijke of andere functie achter de rug heeft, maar veel meer hoe u zich als mens heeft ontwikkeld. Het heeft een sterk gedragspsychologische component. De externe toezichthouders zoals DNB en de AW hechten veel belang aan uw gedrag en cultuur en de wijze waarop u zich in uw rol van toezichthouder gedraagt.


Aan welke assessments kunt u zoal denken (voorbeelden)?

1. ASSESSMENT: (ZELF)EVALUATIE VAN (LEDEN VAN) TOEZICHTHOUDENDE ORGANEN

De governance code schrijft een jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC/RvT voor, gericht op een zo optimaal mogelijk functioneren van de Raad en zijn leden. Een evaluatie reflecteert op het verleden en kijkt vooruit: welke aspecten behoeven aandacht? Welke afspraken moeten worden gemaakt? Welke ontwikkelingen zijn gewenst/noodzakelijk?

Een zelfevaluatie vergt maatwerk. De diepgang en opzet van de evaluatie wordt vooraf besproken. Zowel de 'harde', beleidsmatige als de 'zachte' gedragskant van het functioneren van de Raad en zijn leden kunnen aan de orde komen. Diverse methoden kunnen worden ingezet, variërend van persoonlijke interviews tot vragenlijsten. Met behulp van een zeer toegankelijke assessmentmethode kunnen wij de boardroom dynamics in kaart brengen. Zo kan de zelfevaluatie aansluiten bij uw vraagstukken en de ontwikkelfase van de organisatie: uw positie in termen van ons Organisatie en Toezicht Groeimodel ®. Onderzoek toont aan dat de meer gedragsmatige dimensies, zoals interactie en emoties, gevoelig liggen en daarom vaak minder uitvoerig worden behandeld tijdens een zelfevaluatie. Wij kennen de gevoeligheden en gaan daar prudent mee om.


Na afloop van een assessment heeft u:

-inzicht in waar u staat met uw persoonlijke vaardigheden en competenties;

-inzicht in de dynamiek van de groep toezichthouders waar u deel van uitmaakt;

-uw rol en positie in die groep toezichthouders;

-de vaardigheden en competenties die u verder zou willen ontwikkelen en waar wij u gericht bij kunnen ondersteunen (wij laten u na het assessment dus niet aan uw lot over);

-alle eisen die aan u gesteld worden als u het vak van toezichthouder op een professionele manier wil uitoefenen.


2. ASSESSMENT: VOORBEREIDING KANDIDAAT-TOEZICHTHOUDERS/BESTUURDERS OP GESPREK MET EXTERNE TOEZICHTHOUDER

De herziene Woningwet (1 juli 2015) bepaalt dat bestuurders en toezichthouders/commissarissen van woningcorporaties voorafgaand aan de (her)benoeming moeten worden getoetst door de Autoriteit Woningcorporaties: de 'fit- en propertoets'. Een (her)benoeming zonder 'positief advies' van de AW is onrechtmatig! Het toetsingsgesprek van de fit- en propertoets is gebaseerd op door de AW opgevraagde documentatie én zelfstandig door de AW verworven informatie. Onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen (15 juli 2016) toont aan dat het gesprek veelal de bottleneck vormt: "een derde van de bestuurders en toezichthouders/ commissarissen ervaart de sfeer als onaangenaam".

Wij kunnen u, in samenwerking met Diemen & van Gestel, voorbereiden op het gesprek dat u of de door u voorgedragen kandidaat-toezichthouder/commissaris zal moeten hebben met de externe toezichthouder. Dat kan zijn de AW maar ook DNB hanteert de methode van het assessment van kandidaat-toezichthouders en -bestuurders. Wij helpen u ook met het volledig maken van uw dossier. Ook dat luistert namelijk nauw.

Ga goed voorbereid dit soort gesprekken in. Neem als voordragende organisatie geen risico met de voordracht van kandidaten die niet alert zijn op alle gevoeligheden.


Uw rendement van deze dienst:

-kandidaten die met zelfvertrouwen het gesprek met de externe toezichthouder ingaan;

-een goede reputatie voor uw organisatie bij de externe toezichthouder;

-een ononderbroken proces van benoeming van nieuwe leden van uw raad van toezicht en/of bestuur.

Neem contact op