Quick Scan

Quick Scan

Ons Organisatie en Toezicht Groeimodel ® onderscheidt vijf fasen waarin uw governance besluitvormingsprocessen zich kunnen bevinden. Om een eerste inschatting te maken van uw uitgangspositie kunt u gebruik maken van onze Governance Quick Scan ® Een van onze governance specialisten maakt aan de hand van de bij uw organisatie in gebruik zijnde corporate documenten en een zeer compacte digitale vragenlijst een inventarisatie waar uw organisatie staat. Eigenlijk een 0-meeting voor wat betreft governance en compliance. Deze 0-meeting geeft u gelijk de mogelijkheid uw organisatie een indicatieve plaats te geven op de ladder van het Organisatie en Toezicht Groeimodel ®.

Wat brengt deze quick scan uw organisatie eigenlijk?

Deze scan zorgt er voor dat uw organisatie een indicatie heeft waar het staat in het veld van governance en compliance. Daarmede maakt uw organisatie zich minder kwetsbaar want uw weet waar u staat en u heeft een vertrekpunt voor groei en verbetering. De workshop* die TheGovernanceHub aanbiedt geeft vervolgens de mogelijkheid om op grond van de eerste voorlopige conclusies van deze Governance Quick Scan ® een verdiepingsslag te maken met de bestuurders en/of toezichthouders van uw organisatie.

Wat vragen wij van u om de Governance Quick Scan ® te laten slagen?

Ordelijk in digitale vorm aanleveren van alle relevante corporate documenten zoals statuten, reglementen en toepasselijke code.

Neem contact op