Online Instrument

Online Instrument

Een applicatie gebouwd op het business platform de Grexxboxx, zie ook onze partner en toeleverancier Grexx. Deze applicatie, genaamde het online instrument TheGovernanceHub is ontwikkeld om bestuurders, toezichthouders en andere stakeholders transparant en grenzeloos te kunnen laten samenwerken en die breed te ondersteunen. Het online instrument TheGovernanceHub geeft de mogelijkheid historie, heden en toekomst in een split second in beeld te brengen en te delen met diegenen die dat aangaat.

TheGovernanceHub geeft met één druk op de knop een compleet overzicht van alle historische en actuele informatie aangaande een agendapunt of de risicopositie van de organisatie. Dit maakt het mogelijk op basis van gelijke informatie een betere dialoog aan te gaan indien er een besluit moet worden genomen. Voor bestuurders heeft dit een groot voordeel; zij kunnen hun verantwoordelijkheid zo veel beter waar maken en aantonen. Voor oplettende toezichthouders is een voordeel dat zij minder snel aansprakelijk gesteld zullen worden indien TheGovernanceHub adequaat gebruikt is. Tevens is een in-control audit voor uw organisatie beschikbaar. U zet vragenlijsten uit tot in de haarvaten van de organisatie en bouwt zo mede het risicoprofiel van de onderneming op. We beschikken over sectorspecifieke audits, waaronder de onderwijssector. TheGovernanceHub web-tool draait op een extern optimaal beveiligd en gebruiksvriendelijk platform en biedt de perfecte infrastructuur voor bestuurders en toezichthouders.

Lees graag verder of ga direct naar:

Visual Impression Alles over security
Ons online instrument, biedt vele voordelen w.o.:

-het faciliteert toezichthouders en bestuurders om hun eigen processen te structureren, een nieuwe wijze van communiceren en interacteren (agendapunten, besluiten, acties, risico's), te documenteren en te archiveren;
-het ondersteunt de dialoog van toezichthouders en bestuurders en eventueel ook die met externe toezichthouder en stakeholders;
-Verhouding bestuurder/toezichthouder beter in balans door informatiedeling.
-het bouwt een collectief geheugen op rond de belangrijke agendapunten;
-het geeft de mogelijkheid om snel een historisch en actueel dossier van een agendapunt op te roepen en te raadplegen;
-Document management op een toegankelijke wijze.
-het laat per agendapunt zien wat de risicopositie van de organisatie is;
-het geeft toezichthouders de mogelijkheid zich veel beter te wapenen tegen aansprakelijkstelling;
-bestuurders kunnen zich hiermee transparanter opstellen;
-het toezicht houden wordt efficiënter en kan effectief uitgevoerd worden

Gebruikte procesapplicatie, speciaal ontwikkeld voor de samenwerking tussen professionals. Flexibiliteit staat voorop, geen star keurslijf.

Tevens is een in-control audit voor uw organisatie beschikbaar. U zet vragenlijsten uit tot in de haarvaten van de organisatie en bouwt zo mede het risicoprofiel van de onderneming op.

TheGovernanceHub is een solution partner van Grexx, onze platform leverancier en de gebruikte procesapplicatie, speciaal ontwikkeld voor de samenwerking tussen professionals. Flexibiliteit staat voorop, geen star keurslijf.

Grexx In 2000 is Grexx gestart; als spin-off van de Electronic Commerce Serviceline bij BSO-Origin (nu ATOS). Vanaf de start was Grexx, door de ongebruikelijke combinatie van strategische en technische consultancy, gids voor ontwikkelingen op het internet. Toen stond bij het gebruik van internet de verspreiding van 'content' centraal. Een eerste stap als voorbode op een ingrijpende ontwikkeling. De inzet van internet om samenwerken binnen en vooral tussen organisaties te ondersteunen. Niet alleen om informatie uit te wisselen maar om de organisatie van 'werk' op een andere manier te ondersteunen. Om dat mogelijk te maken is Grexx (grex, latijn voor zwerm) gestart. Samenwerken via het internet zet alles in een ander perspectief. Internettechnologie ontwikkeld zich met grote snelheid. 'On-the-edge' van deze nieuwe ontwikkelingen zoekt Grexx de beste toepassingen. Voor hun eigen dienstverlening maar ook die van hun cliënten. En daar komt aanzienlijk meer bij kijken dan alleen techniek.