Trainingen

Trainingen

Vanuit TheGovernanceHub kunnen wij u gericht ondersteunen met het verder professionaliseren van uw governance vaardigheden. Hoeveel ervaring u als bestuurder en toezichthouder ook heeft: er valt altijd bij te leren en te groeien. De casuïstiek laat zien dat toezichthouders de zwaarte en complexiteit van hun rol niet onderschatten. En op basis van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied graag bijgeschoold willen worden. Met onze diensten en trainingen is de stap naar verdere groei snel gemaakt. Onze ervaring heeft geleerd dat u het reeds erg druk heeft en daarom is onze aanpak gebaseerd op een snelle en degelijke update zodat u de opgedane kennis snel kunt toepassen. U hoeft er dus niets meer voor te doen dan er beperkt tijd en geld in te investeren.


Het geven van trainingen kan individueel en per groep. Uiteraard worden deze volledig naar behoefte aldus op maat gemaakt. Er is zelf een noodzaak voor maatwerk omdat de ene toezichthouder in vorige functies al veel ervaringen heeft opgedaan met bijvoorbeeld het beoordelen van mensen en de andere met het inschatten en beheersen van risico's. Afhankelijk van welke vaardigheden u zelf zou willen ontwikkelen en competenties die voor een toezichthouder relevant zijn bepalen wij in overleg met u een op maat gesneden aanpak. Wij werken in deze trainingen samen met experts op alle gebieden die wij van belang achten voor een professioneel toezichthouderschap.


Waar kunt u zoal aan denken?


1. Training van uw vaardigheid om de juiste kritische vragen te kunnen stellen


Het stellen van de juiste vragen is de kern van het vak dat toezichthouden is. De toezichthouder moet 'horen wat er niet gezegd wordt' en doorvragen. Hij/zij moet alle essentiële informatie vergaren om te kunnen (be)oordelen, om zo nodig verandering van gedrag van de bestuurder te bewerkstelligen.


Daarom trainen wij toezichthouders in de vaardigheid om de juiste vragen te stellen en besteden wij met u veel aandacht aan:

-board room dynamics, de interactie tussen RvC/RvT en bestuurder;

uw persoonlijke communicatiestijl, sterktes en zwaktes (met voorafgaand aan de masterclass een uitgebreide rapportage);

-de juiste vragen stellen, doorvragen, wat is het? Hoe doet u dat?

-simulaties, eigen casuïstiek en lastige situaties.


Het rendement van deze training is:

-u zich verdiept heeft in de dynamiek van boardroom dynamics

-u ervaring opgedaan heeft met kritisch (door)vragen, het stellen van de juiste vragen en het stellen van de vragen op de juiste manier

-u inzicht heeft in uw persoonlijke communicatiestijlen en wijze van vragen stellen.


2. Training van uw vermogen om integriteitsdilemma's in het toezicht te herkennen en tegemoet te treden

Hoe geef ik als toezichthouder inhoud aan integriteit? Hoe kom ik achter de echte beweegredenen van mensen? Hoe kan ik antwoorden op vragen op waarde schatten? Hoe blijf ik als toezichthouder uit de negatieve spiraal rond juridische aansprakelijkheid, risicobeheersing en reputatiemanagement? Hoe kan ik in plaats daarvan het toezicht op integriteit op constructieve wijze handen en voeten geven?


De professionele toezichthouder wil aan de hand van een weloverwogen, grondige analyse tot de kern komen en zijn - mogelijk ook door zijn intuïtie gestuurde - besluiten gedegen onderbouwen, zonder dat zijn emoties het proces domineren. Een integriteitsdilemma overzichtelijk en inzichtelijk maken, zodat je grip krijgt op de zaak, de juiste afweging maakt en niets wordt overgeslagen. Dát maakt dat een toezichthouder moreel correct handelt, geeft haar/hem gezag, ondersteunt de juiste toon aan de top en het gewenste voorbeeldgedrag.


Wij gaan met u individueel of per groep de diepte in op:

-het definiëren van uw integriteitsdilemma;

-verdieping van inzicht in uw eigen beweegredenen

-het oplossen van integriteitsdilemma's aan de hand van een gestructureerde analyse-aanpak

-mogelijkheden en kansen, maar ook valkuilen en risico's

-de menselijke interactie rond een integriteitsdilemma

-simulaties, eigen casuïstiek en lastige situaties.


Na het volgen van deze training:

-kent u de dynamiek rond integriteitsdilemma's;

-heeft u inzicht in en ervaring opgedaan met een gestructureerde analyse-aanpak voor integriteits-dilemma's, die u helpt de juiste oplossing te kiezen en uw overwegingen gedegen te documenteren;

-kent u de valkuilen en risico's, maar ook de kansen die de zorgvuldige afweging van een integriteitsdilemma u biedt;

-kunt u de inzichten naar uw eigen situatie en eigen rol vertalen.

Neem contact op