DIENSTEN

Online Instrument

TheGovernanceHub geeft met één druk op de knop een compleet overzicht van alle historische en actuele informatie aangaande een agendapunt of de risicopositie van de organisatie. Dit maakt het mogelijk op basis van gelijke informatie een betere dialoog aan te gaan indien er een besluit moet worden genomen. Voor bestuurders heeft dit een groot voordeel; zij kunnen hun verantwoordelijkheid zo veel beter waar maken en aantonen. Voor oplettende toezichthouders is een voordeel dat zij minder snel aansprakelijk gesteld zullen worden indien TheGovernanceHub adequaat gebruikt is. Tevens is een in-control audit voor uw organisatie beschikbaar. U zet vragenlijsten uit tot in de haarvaten van de organisatie en bouwt zo mede het risicoprofiel van de onderneming op.

Lees meer

Trainingen

Vanuit TheGovernanceHub kunnen wij u gericht ondersteunen met het verder professionaliseren van uw governance vaardigheden. Hoeveel ervaring u als bestuurder en toezichthouder ook heeft: er valt altijd bij te leren en te groeien. De casuïstiek laat zien dat toezichthouders de zwaarte en complexiteit van hun rol niet onderschatten. En op basis van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied graag bijgeschoold willen worden. Met onze diensten en trainingen is de stap naar verdere groei snel gemaakt. Onze ervaring heeft geleerd dat u het reeds erg druk heeft en daarom is onze aanpak gebaseerd op een snelle en degelijke update zodat u de opgedane kennis snel kunt toepassen. U hoeft er dus niets meer voor te doen dan er beperkt tijd en geld in te investeren.

Lees meer

Workshop

Organisatie en Toezicht Groeimodel ® onderscheidt vijf fasen waarin uw governance besluitvormingsprocessen zich kunnen bevinden. Het Organisatie en Toezicht Groeimodel ® is in die zin relevant omdat er een koppeling is tussen de mate waarin u in staat gesteld zal worden goede governance uit te voeren en de eisen die aan governance gesteld worden. Om een goede inschatting te maken van waar u zich bevindt kunt u gebruik maken van onze Governance Quick Scan ® Vanuit deze vaststelling van het niveau kunt u bepalen of er een dringende noodzaak bestaat gefaseerd te werken aan de overgang naar een hoger niveau op de "ladder". Om u als toezichthouder en bestuurder daarbij te ondersteunen kunnen wij een op maat gemaakte workshop voor u inrichten.

Lees meer

Quick Scan

Ons Organisatie en Toezicht Groeimodel ® onderscheidt vijf fasen waarin uw governance besluitvormingsprocessen zich kunnen bevinden. Om een eerste inschatting te maken van uw uitgangspositie kunt u gebruik maken van onze Governance Quick Scan ® Een van onze governance specialisten maakt aan de hand van de bij uw organisatie in gebruik zijnde corporate documenten en een zeer compacte digitale vragenlijst een inventarisatie waar uw organisatie staat. Eigenlijk een 0-meeting voor wat betreft governance en compliance. Deze 0-meeting geeft u gelijk de mogelijkheid uw organisatie een indicatieve plaats te geven op de ladder van het Organisatie en Toezicht Groeimodel ®.

Lees meer

Assessment

Vanuit TheGovernanceHub kunnen wij u gericht ondersteunen met het verder professionaliseren van uw governance vaardigheden. Hoeveel ervaring u als bestuurder en toezichthouder ook heeft: er valt altijd bij te leren en te groeien. De casuïstiek laat zien dat toezichthouders de zwaarte en complexiteit van hun rol niet onderschatten. En op basis van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied graag bijgeschoold willen worden. Met onze diensten en trainingen is de stap naar verdere groei snel gemaakt. Onze ervaring heeft geleerd dat u het reeds erg druk heeft en daarom is onze aanpak gebaseerd op een snelle en degelijke update zodat u de opgedane kennis snel kunt toepassen. U hoeft er dus niets meer voor te doen dan er beperkt tijd en geld in te investeren. Door het afnemen van assessments toetsen wij en beoordelen we hoever iemand is gevorderd en geschikt is om de lastige rol van toezichthouder te kunnen vervullen. Wij werken daarbij samen met andere experts.

Lees meer

@LAB

Als uw ambities zover reiken dat u ook al uw mogelijkheden van een op maat gesneden, hub-achtig netwerk van relevante "toeleveranciers" van data in kaart wil brengen is TGH @LAB iets voor u. Samen met relevante partijen kunnen wij voor de top van uw organisatie (maximaal 25 deelnemers) tijdens een dag sessie u verrassen met alle mogelijkheden die met behulp van onze moderatie kunnen worden besproken. Daartoe doen wij uitgebreid voorwerk. Studie naar en analyse over de voor uw organisatie relevante externe databases en partners maken daar onderdeel van uit.

Lees meer

Seminars

Regelmatig organiseren wij of zijn onze board members betrokken bij seminars die gaan over aspecten die in het toezicht een voorname rol spelen. Via de kwartaal brief nodigen wij u daarvoor uit. U kunt uitnodigen als klant ook rechtstreeks via mail verwachten en op onze home page aantreffen.

Lees meer

Consultancy

Ons Governance en Compliance Consultancy Team biedt u hoogwaardige ondersteuning bij het in kaart brengen, inrichten en onderhouden van uw governance en compliance. Die ondersteuning bestaat onder meer in het aanbrengen van prioriteiten en het ontwikkelen en ondersteunen van beleid waarbij governance en compliance een rol spelen. Die ondersteuning wordt gegeven door onze medewerkers met kennis van uw type organisatie. Het begint meestal met het samen met u in kaart brengen en ordenen van voor uw organisatie relevante documentatie en regelgeving. Indien u gebruik heeft gemaakt van de Governance Quick Scan ® kan deze eerste fase worden beperkt of worden overgeslagen.

Lees meer