Oplossingen per branche

  • Home
  • .
  • Branche oplossingen

Inleiding

TheGovernanceHub, het online instrument geeft met één druk op de knop een compleet overzicht van alle historische en actuele informatie. Dat kan zijn voor bijvoorbeeld een agendapunt of de risicopositie van de organisatie. Indien er een besluit moet worden genomen kan er nu op basis van gelijke informatie een betere dialoog tussen bestuurders en toezichthouders worden aangegaan. Voor bestuurders heeft dit een groot voordeel; zij kunnen hun verantwoordelijkheid zo veel beter waarmaken en aantonen. Voor oplettende toezichthouders is het een voordeel dat zij niet meer achter de feiten aan hoeven te lopen en daardoor minder snel aansprakelijk gesteld zullen worden mits TheGovernanceHub adequaat gebruikt is. Tevens is een in-control audit voor uw organisatie beschikbaar. U zet vragenlijsten uit tot in de haarvaten van de organisatie en bouwt zo mede het risicoprofiel van de onderneming op. We beschikken over sectorspecifieke audits, waaronder:

Pensioenfondsen

De pensioensector ondergaat grote veranderingen. Het vertrouwen in de pensioensector heeft een flinke deuk opgelopen doordat beloftes uit het verleden niet of onvoldoende konden worden waargemaakt. Voor herstel van vertrouwen is het belangrijk dat deze zogenaamde verwachtingskloof wordt gedicht. De hervormde pensioenopbouw en de sinds 2015 aangepaste belastingregels spelen hierbij eveneens een voorname rol. Maar ook de Wet bestuur en toezicht die de limitering van het aantal toezichthoudende functies behelst voor bestuurders is een element dat aandacht vraagt. Achtergrond van de nieuwe wetgeving is met name het voorkomen van belangenverstrengeling en het doorbreken van het "old boys network". Voor herstel van vertrouwen is het belangrijk dat deze zogenaamde verwachtingskloof wordt gedicht.

Image

Wat is de rol en gewicht van de toezichthouder?
Welke kennis is nodig en waar komt deze vandaan rondom bovengenoemde topics?
Hoe kan de toezichthouder efficient en effectief opereren in deze omgeving?

TheGovernanceHub biedt hierbij een cruciale ondersteuning

TheGovernanceHub web-tool draait op een extern optimaal beveiligd en gebruiksvriendelijk platform en biedt de perfecte infrastructuur voor bestuurders en toezichthouders door middel van real time informatie en sector specifieke kennis.

Lees hier meer over ons Online instrument

Zorginstellingen

Ons zorgsysteem is te duur, te log, te star. Het staat op het punt te imploderen. We moeten de manier waarop we onze zorg regelen en inrichten aldus anders benaderen. In het zorgstelsel wordt veel tijd en geld verspild. Ook is er weinig vertrouwen tussen patiënten, professionals en verzekeraars. Onderbezetting, werkstress en daarmee gepaard gaande gevaarlijke of ongewenste situaties in de zorg. Als de zorg weer dienstbaar wordt aan de relatie tussen patiŽnt en zorgverlener gaan de kosten omlaag, is het idee. Inmiddels verneem je ongelofelijk veel initiatieven. Maar zal allemaal binnen kaders van wet en regelgeving plaatsvinden. Veel veranderingen, veel uitdagingen waar het bestuur mee te maken heeft of krijgt. Als de zorg weer dienstbaar wordt aan de relatie tussen patiënt en zorgverlener gaan de kosten omlaag, is het idee.

Image

Wat is de rol en gewicht van de toezichthouder?
Welke kennis is nodig en waar komt deze vandaan rondom bovengenoemde topics?
Hoe kan de toezichthouder efficient en effectief opereren in deze omgeving?

TheGovernanceHub biedt hierbij een cruciale ondersteuning

TheGovernanceHub web-tool draait op een extern optimaal beveiligd en gebruiksvriendelijk platform en biedt de perfecte infrastructuur voor bestuurders en toezichthouders door middel van real time informatie en sector specifieke kennis.

Lees hier meer over ons Online instrument

Onderwijsinstellingen

De onderwijssector is in beweging. Er zijn steeds vaker fiscale en onderwijsrechtelijke vragen. Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs is key. Wet en regelgeving, kwaliteitscodes en certificeringen zijn belangrijke onderwerpen die permanente aandacht verdienen. U heeft te maken met ambities van onderwijsraden, OCW en DUO en met branchorganisaties w.o. LVSI, MBO raad, NRTO, VOI etc.. Ook het ZZP-probleem dat in de onderwijssector hardnekkig is. Een heel speelveld van onderwerpen die inspelen op bestuur en besluitvorming. De onderwijssector is in beweging. Er zijn steeds vaker fiscale en onderwijsrechtelijke vragen. Terugdringen van administratieve lasten in het onderwijs is key.

Image

Wat is de rol en gewicht van de toezichthouder?
Welke kennis is nodig en waar komt deze vandaan rondom bovengenoemde topics?
Hoe kan de toezichthouder efficient en effectief opereren in deze omgeving?

TheGovernanceHub biedt hierbij een cruciale ondersteuning

TheGovernanceHub web-tool draait op een extern optimaal beveiligd en gebruiksvriendelijk platform en biedt de perfecte infrastructuur voor bestuurders en toezichthouders door middel van real time informatie en sector specifieke kennis.

Lees hier meer over ons Online instrument

(Woning)(bouw)corporaties

Het speelveld van corporaties staat momenteel in het teken van veranderingen. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2015 aan de nieuwe Woningwet 2015 houden. Dat betekent onder andere dat zij zich meer moeten richten op de kerntaak, waardoor er op nieuwe manieren moet worden gezocht naar rendement en kritischer wordt gekeken naar kasstromen. Ook het terugverdienen van duurzame renovaties kent zeer specifieke vraagstukken. Partijen die zich richten op corporaties zullen rekening moeten houden met deze uitdagingen zodat ze de kansen die liggen in het ontzorgen van woningcorporaties volledig kunnen benutten.
Eveneens is duurzaamheid is momenteel een belangrijk speerpunt voor corporaties.
Door de ervaring die we daar opgedaan hebben we goed inzicht gekregen in wat wel en wat juist niet leidt tot het "in control" zijn van een corporatie. De sector is, met de nieuwe woningwet en de nieuwe RJ 645 volop in beweging. Anticiperen is noodzaak. Nieuwe manieren om te zoeken naar rendement en kritischer kijken naar kasstromen. Ook het terugverdienen van duurzame renovaties.

Image

Wat is de rol en gewicht van de toezichthouder?
Welke kennis is nodig en waar komt deze vandaan rondom bovengenoemde topics?
Hoe kan de toezichthouder efficient en effectief opereren in deze omgeving?

TheGovernanceHub biedt hierbij een cruciale ondersteuning

TheGovernanceHub web-tool draait op een extern optimaal beveiligd en gebruiksvriendelijk platform en biedt de perfecte infrastructuur voor bestuurders en toezichthouders door middel van real time informatie en sector specifieke kennis.

Lees hier meer over ons Online instrument

Bedrijfsleven

Een zeer brede economische groep met branche specifieke kennis voor alle bedrijven die samen actief zijn in een bepaalde categorie producten of diensten. Juist die collectieve belangen van bedrijven in een branche worden behartigd door een brancheorganisatie met unieke kennis, ook over wetten en vergunningen. Deze kennis moet wel real time beschikbaar zijn. Eveneens is de rol van de commissaris de afgelopen jaren veel belangrijker geworden. Het is allang geen erebaantje meer. Er worden andere eisen gesteld door gewijzigde governance regels (Code-Tabaksblat, Code Frijns) en de invoering van de geschiktheidstoets (o.a. DNB). De verantwoordelijkheid en het takenpakket van de commissaris zijn per saldo fundamenteel gewijzigd. Juist die collectieve belangen van bedrijven in een branche worden behartigd door een brancheorganisatie met unieke kennis, ook over wetten en vergunningen.

Image

Wat is de rol en gewicht van de toezichthouder?
Welke kennis is nodig en waar komt deze vandaan rondom bovengenoemde topics?
Hoe kan de toezichthouder efficient en effectief opereren in deze omgeving?

TheGovernanceHub biedt hierbij een cruciale ondersteuning

TheGovernanceHub web-tool draait op een extern optimaal beveiligd en gebruiksvriendelijk platform en biedt de perfecte infrastructuur voor bestuurders en toezichthouders door middel van real time informatie en sector specifieke kennis.

Lees hier meer over ons Online instrument